Selecteer een pagina

Gegevens

Gegevens

Naam van de instelling:
Stichting Rozenobel, beter bekend als Wijkcentrum Rozenobel

RSIN nummer:
861113883

Adres:
Dukatenplein 2, 4205GE, Gorinchem.

Telefoonnummer:
0183628535.

Email:
bestuur@rozenobel.nl

Doelstelling:
De Stichting Rozenobel wil bijdragen aan participatie, sociale cohesie en onderlinge acceptatie en respect in de Haarwijk.

Beleid:
Hier kunt u het beleidsplan vinden.

Bestuurders:
Voorzitter: Jeannet Reijnders
Penningmeester: Sabira El Messlaki
Secretaris: Wouter Rijneveld

Beloningsbeleid:
Bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding. Met ingang van 2022 heeft Wijkcentrum Rozenobel een coördinerend beheerder in deeltijd in dienst. Daarnaast ontvangt alleen de uitvoerend beheerder een  vrijwilligersvergoeding.

Jaarverslag:
2020 was het eerste jaar van de stichting en 2021 het eerste volledige jaar. Hier staat het jaarverslag met jaarrekening van 2021. En hier staat het jaarverslag met jaarrekening van 2022.

Financiële verantwoording:
2020 is het eerste jaar van de stichting en 2021 het eerste volledige jaar. De jaarrekening met een samenstellingsverklaring van de accountant is opgenomen in het jaarverslag 2021. Hetzelfde geldt voor 2022.

19 april 2024
 • Ouder Kind Inloop met Simone van Dijk over "Pittig gedrag".

  19 april 2024 | 9:30 - 11:30

  De inloop is er voor ouders/verzorgers en kinderen van 0 tot 6 jaar. Om andere ouders te ontmoeten, inspiratie op te doen, om samen met je kind leuke dingen te ondernemen en voor informatie over het ouderschap. Geregeld komen proefessionals langs om met de ouders te praten over uiteenlopende onderwerpen die met opvoeden te maken hebben. De kinderen spelen of worden uitgedaagd door middeel van spelletjes, creatieve activiteiten en (voor-)lezen. Het programma wordtd samengesteld in een overleg tussen ouders/verzorgers, de LimonadeBrigade Gorinchem en professionals uit Gorinchem.

  Bekijk meer details

 • Bingo

  19 april 2024 | 14:00 - 16:30

  Bekijk meer details

 • Rijbewijskeuring dr. Jabers

  19 april 2024 | 16:00 - 17:00

  aanmelden bij organisator

  Bekijk meer details

22 april 2024
 • Koffie-moment!

  22 april 2024 | 9:30 - 11:30

  Zijn in? Gewoon even binnenlopen. Kopje koffie drinken, kennismaken, gesprekje aangaan. Misschien kijken of er een activiteit is waarbij u wilt aanschuiven of gewoon even "niets".
  Weet dat u welkom bent!

  Bekijk meer details

 • SamenLunchen

  22 april 2024 | 12:30 - 14:00

  Samen Lunchen is een wekelijks terugkerende activiteit voor iedereen die - tegen een kleine vergoeding van 3 euro - wil aanschuiven. Wij zorgen voor een smakelijke lunch en een drankje.
  Aanmelding kan via contact@rozenobel.nl of telefonisch: 06-18133489 (ook whatsapp)

  Bekijk meer details

alle activiteiten