Selecteer een pagina

Welkom bij Wijkcentrum Rozenobel

Wijkcentrum Rozenobel is het centrale ontmoetingspunt in de Gorinchemse Haarwijk. Het is de plek waar activiteiten voor verschillende doelgroepen uit de wijk en de stad als geheel plaatsvinden, en een platform voor eigen initiatieven. Meedoen, met elkaar en met respect is ons motto. Hier kun je andere mensen uit je wijk ontmoeten, samen dingen ondernemen, en is er de ruimte om eigen activiteiten op te zetten. Een plek waar iedereen welkom is, met ruimte voor verschillen.

Wijkcentrum Rozenobel is het centrale ontmoetingspunt in de Gorinchemse Haarwijk. Het is de plek waar activiteiten voor verschillende doelgroepen uit de wijk en de stad als geheel plaatsvinden, en een platform voor eigen initiatieven. Meedoen, met elkaar en met respect is ons motto. Hier kun je andere mensen uit je wijk ontmoeten, samen dingen ondernemen, en is er de ruimte om eigen activiteiten op te zetten. Een plek waar iedereen welkom is, met ruimte voor verschillen.

Over Wijkcentrum Rozenobel

Wijkcentrum Rozenobel is het centrale ontmoetingspunt in de Gorinchemse Haarwijk. Het is de plek waar activiteiten voor verschillende doelgroepen uit de wijk en de stad als geheel plaatsvinden, en een platform voor eigen initiatieven. Meedoen, met elkaar en met respect is ons motto. Hier kun je andere mensen uit je wijk ontmoeten, samen dingen ondernemen, en is er de ruimte om eigen activiteiten op te zetten. Een plek waar iedereen welkom is, met ruimte voor verschillen.

Het Wijkcentrum is er voor iedereen, en kan voor iedereen van waarde zijn. Dat blijkt al uit onze naam. De Rozenobel is een oude Engelse munt uit de 15e eeuw die later in Gorinchem, vrij brutaal, werd nagemaakt om lokale muntheren te ondersteunen. Ondanks het verbod, nam de stad het op voor de muntmeesters, en bleef de productie doorgaan om de lokale bevolking te ondersteunen. Hoewel al onze activiteiten legitiem zijn, herkennen we ons in die eigengereidheid. We geven ruim baan aan eigen initiatief, en organiseren ook zelf geregeld nieuwe activiteiten om mensen samen te brengen.

Wijkcentrum Rozenobel laat iedereen van waarde zijn. Interesse om aan te haken bij bestaande activiteiten? Bekijk de website voor een actueel overzicht. Zelf een initiatief opzetten of onze ruimte gebruiken voor een evenement? Neem contact op voor alle mogelijkheden.

Wijkcentrum Rozenobel brengt mensen bij elkaar met respect voor de verschillende interesses. Van koffie-ochtend tot informatieavond, van vrije inloop tot besloten vergadering. Wij staan in dienst van de wijk en haar bewoners, en verwelkomen u graag.

Doelen van de Rozenobel

Buurtcentrum Rozenobel wil bijdragen aan de volgende drie doelen:

Participatie

Het kernwoord hierbij is “meedoen”. Mensen uit de wijk kunnen meedoen met activiteiten die zij zinvol vinden en waarbij zij zich kunnen ontwikkelen. Zij nemen ook zelf initiatief voor activiteiten. Iedereen in de wijk heeft de kans zich ergens in te ontwikkelen. Voor iedereen zijn er activiteiten om aan deel te nemen. Er is een voedingsbodem waarin particulier initiatief en wijkinitiatieven zich kunnen ontplooien. En mensen maken ook gebruik van deze mogelijkheden door zich actief in te zetten en initiatief te nemen om zich te organiseren.

Sociale cohesie

Het kernwoord hierbij is “met elkaar”. Mensen gaan contacten aan door samen dingen te doen. Daardoor wordt het gevoel van saamhorigheid versterkt. Doordat mensen meedoen met activiteiten, vinden ze daar ook contacten. Door deze contacten vermindert eenzaamheid. Mensen gaan elkaar ook groeten op straat en gaan meer naar elkaar omzien. Er zijn ook activiteiten waarbij mensen die verschillend zijn meedoen: verschillend qua leeftijd, religie of etnische achtergrond. Hierdoor ontstaat meer verbinding en sociale samenhang in de wijk.

Acceptatie en respect

Het kernwoord hierbij is “met respect”. Mensen van verschillende leeftijd, religie, sociale klasse of etnische achtergrond begrijpen elkaar beter en respecteren elkaar. Doordat mensen die verschillend zijn met elkaar omgaan, ontstaat er meer begrip. Mensen kijken buiten hun eigen hokjes. Dit versterkt wederzijdse integratie. Tegelijkertijd is het belangrijk dat verschil mag blijven, en dat er ook activiteiten mogen zijn voor specifieke doelgroepen. Niet alles hoeft gemengd te zijn.

Wie is wie?

Anneke Heidema en Connie Kegel zijn de beheerders van Wijkcentrum Rozenobel. Vaak zul je hen tegenkomen als je voor een activiteit komt. En als je belt, krijg je hen aan de telefoon.

Daarnaast is er een groep vrijwilligers die voor het Wijkcentrum van onschatbare waarde zijn. Zij begeleiden activiteiten of zijn gastvrouw.

Tot slot is er het bestuur. Zij vormen het beleid van de stichting en ondersteunen de beheerders. We willen graag dat het bestuur wat uitgebreider en vooral ook meer divers wordt. Neem vooral contact op als je interesse hebt.

Op dit moment hebben we de volgende bestuurders: Jeannet Reijnders als voorzitter, Sabira El Messlaki als penningmeester en Wouter Rijneveld als secretaris.

Wat gebeurt er in de Rozenobel

Wijkcentrum Rozenobel organiseert zelf activiteiten, biedt onderdak aan diverse instanties en groepen als plek van samenkomst, en is de aangewezen plek voor initiatieven uit de wijk die een locatie zoeken of hulp nodig hebben met het opzetten van een activiteit.

Er zijn ontmoet-momenten, vaak gekoppeld aan een activiteit, zoals een creatieve inloop of een éénmalige activiteit voor een specifieke groep. Er zijn activiteiten met maaltijden en activiteiten die zich richten op kunst, cultuur of educatie.

Soms zijn dit open activiteiten en soms worden ze belegd door een bepaalde vereniging, groep of instelling.

Er vinden geregeld bijeenkomsten plaats met partners. Wijkcentrum Rozenobel is o.a.  betrokken bij SamenGorinchem, GorinchemGezond en de Kerngroep Ontmoetingsplekken. De samenwerking geeft een goed overzicht van activiteiten die door anderen worden georganiseerd en zorgt voor betrokkenheid en afstemming ervan binnen de gemeente.

Als een organisatie graag een keer samenkomt in de Rozenobel voor een vergadering, dan kan dat ook. Neem vooral contact op als je nog andere ideeën hebt. En kijk hier voor de kalender met activiteiten.

26 september 2023
 • Avanti taallessen

  26 september 2023 | 12:30 - 14:30

  AVANTI betekent in het Italiaans “vooruit”. 
  Het is belangrijk om vooruit te kunnen komen en stappen te maken. Dat kan door je zelf te ontwikkelen en werk te vinden. De Gemeenten en Avres hebbendaarom een nieuw programma
  ontwikkeld dat in wijkcentrum Rozenobel zal worden uitgevoerd. Aan het programma zullen mensen uit Gemeente Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden meedoen.
  Het programma is intensief. In totaal worden er 32 taallessen gegeven door taaldocent Anita
  Emmerich met ondersteuning van Gerard Spijkstra van Avres. Daarnaast worden er diverse
  workshops georganiseerd.
  We zijn blij dat we het programma weer o.a. bij de Rozenobel kunnen uitvoeren en wensen alle deelnemers veel succes.

  Bekijk meer details

 • Kaartspellen inloop

  26 september 2023 | 13:30 - 16:00

  Inloop vanaf 13.00 uur:
  Wilt u graag een spelletje kaarten?  Of een ánder spel spelen? Ook dat is mogelijk: kom kijken wat er aanwezig is of neem uw eigen spel mee.
  Voor info: Wijkcentrum Rozenobel - 0183-628535 of 06-18133489

  Bekijk meer details

 • Koffie met...het Hospice: Germaine en Majolijn

  26 september 2023 | 19:30 - 21:30

  Zorg in het hospice

  Wanneer thuisblijven geen optie meer is, kan een opname in ons hospice een fijn alternatief zijn. We ontvangen u én uw dierbaren graag in de warme, huiselijke sfeer van ons bijna-thuis-huis. Onze vrijwilligers staan daar, samen met de huisarts, wijkverpleging en familie, voor u klaar.

  Je wilt er liever niet over nadenken, maar vroeg of laat komt er een moment dat je te maken krijgt met naasten, familie, buren of vrienden met een ernstige ziekte, zo erg dat iemand niet meer beter wordt. Heb je vragen hoe het nu eigenlijk gaat in het hospice en hoe het er uit ziet? Wat de vrijwilligers doen? Is het niet eng om te werken bij mensen die dood gaan?

  Germaine en Majolijn komen graag vertellen tijdens een kop koffie of thee welke mogelijkheden er zijn ter ondersteuning van de mantelzorgers of voor de zieke zelf. We vinden het leuk om jullie te vertellen wat de vrijwilligers allemaal doen én wat dat betekent.

  Dus heb je vragen, ben je nieuwsgierig, we zijn er 26 september om al jullie vragen te beantwoorden! Tot dan!

  Bekijk meer details

27 september 2023
 • PEERpoint herstelacademie

  27 september 2023 | 10:00 - 12:30

  Emoties, die willen allemaal gevoeld en doorvoeld worden, terwijl we eigenlijk geneigd zijn om de nare emoties af te wijzen of te onderdrukken. Want het is niet fijn om verdrietig, boos of angstig te zijn. Maar die gevoelens zijn er soms gewoon en door ze intern af te wijzen heeft dit ook effect op je externe leven. In 8 bijeenkomsten gaan we emoties verkennen en erkennen, en onderzoeken hoe je met ze mee kan bewegen in plaats van ze af te wijzen of te onderdrukken. Wat willen jouw emoties jou vertellen? Welke emoties heb je weggestopt en waarom?  Dient dit jou nog? Of betaal je er ongemerkt een prijs voor? We gaan deze reis aan als een avontuur, waarin er ruimte is voor voelen, ervaren, aankijken, spelen en ontdekken. We nemen de tijd om in te zoomen en uit te zoomen zodat er meer  r u i m t e komt voor het grote geheel.

  Kom in eigen regie werken aan je herstel! 
  PEERpoint herstelacademie is een plek waar je met ervaringsdeskundigen en peers (lotgenoten) in eigen regie kunt werken aan je herstel. Bijvoorbeeld na een ingrijpende ervaring met psychiatrie, verslaving, dakloosheid of met iets anders.
  Bij PEERpoint bieden we elkaar als lotgenoten op basis van gelijkwaardigheid sociale, emotionele en praktische steun. Dit doen we door het aanbieden van een breed scala aan herstel bevorderende activiteiten zoals trainingen, workshops en supportgroepen. 
  We doen dit op maandag en woensdag in Dordrecht, op woensdagochtend in Wijkcentrum Rozenobel in Gorinchem en op donderdagochtendl in Sliedrecht. 
  Elk seizoen is er een nieuw activiteitenprogramma. Onze dienstverlening is gratis, maar we vragen je wel om je van tevoren via de website aan te melden per activiteit. 
  www.peerpointherstelacademie.nl                Telefoon (ma t/m do tijdens kantooruren): 06-10152712 

  Bekijk meer details

 • PEERpoint 2

  27 september 2023 | 13:30 - 14:30

  Een gelegenheid voor iedereen om kennis te maken met PEERpoint. Dit keer 's middags en met een lekker bakkie thee (of toch koffie). Je krijgt informatie over het wat, waarom, hoe, voor wie, wanneer en waar via een presentatie en een informeel vraag en antwoord gesprek. Ook voor hulpverleners en alle andere geinteresseerden!

  Kom in eigen regie werken aan je herstel! 
  PEERpoint herstelacademie is een plek waar je met ervaringsdeskundigen en peers (lotgenoten) in eigen regie kunt werken aan je herstel. Bijvoorbeeld na een ingrijpende ervaring met psychiatrie, verslaving, dakloosheid of met iets anders.
  Bij PEERpoint bieden we elkaar als lotgenoten op basis van gelijkwaardigheid sociale, emotionele en praktische steun. Dit doen we door het aanbieden van een breed scala aan herstel bevorderende activiteiten zoals trainingen, workshops en supportgroepen. 
  We doen dit op maandag en woensdag in Dordrecht, op woensdagochtend in Wijkcentrum Rozenobel in Gorinchem en op donderdagochtendl in Sliedrecht. 
  Elk seizoen is er een nieuw activiteitenprogramma. Onze dienstverlening is gratis, maar we vragen je wel om je van tevoren via de website aan te melden per activiteit. 
  www.peerpointherstelacademie.nl                Telefoon (ma t/m do tijdens kantooruren): 06-10152712 

  Bekijk meer details

alle activiteiten