Selecteer een pagina

Welkom bij Wijkcentrum Rozenobel

Wijkcentrum Rozenobel is het centrale ontmoetingspunt in de Gorinchemse Haarwijk. Het is de plek waar activiteiten voor verschillende doelgroepen uit de wijk en de stad als geheel plaatsvinden, en een platform voor eigen initiatieven. Meedoen, met elkaar en met respect is ons motto. Hier kun je andere mensen uit je wijk ontmoeten, samen dingen ondernemen, en is er de ruimte om eigen activiteiten op te zetten. Een plek waar iedereen welkom is, met ruimte voor verschillen.

Wijkcentrum Rozenobel is het centrale ontmoetingspunt in de Gorinchemse Haarwijk. Het is de plek waar activiteiten voor verschillende doelgroepen uit de wijk en de stad als geheel plaatsvinden, en een platform voor eigen initiatieven. Meedoen, met elkaar en met respect is ons motto. Hier kun je andere mensen uit je wijk ontmoeten, samen dingen ondernemen, en is er de ruimte om eigen activiteiten op te zetten. Een plek waar iedereen welkom is, met ruimte voor verschillen.

Over Wijkcentrum Rozenobel

Wijkcentrum Rozenobel is het centrale ontmoetingspunt in de Gorinchemse Haarwijk. Het is de plek waar activiteiten voor verschillende doelgroepen uit de wijk en de stad als geheel plaatsvinden, en een platform voor eigen initiatieven. Meedoen, met elkaar en met respect is ons motto. Hier kun je andere mensen uit je wijk ontmoeten, samen dingen ondernemen, en is er de ruimte om eigen activiteiten op te zetten. Een plek waar iedereen welkom is, met ruimte voor verschillen.

Het Wijkcentrum is er voor iedereen, en kan voor iedereen van waarde zijn. Dat blijkt al uit onze naam. De Rozenobel is een oude Engelse munt uit de 15e eeuw die later in Gorinchem, vrij brutaal, werd nagemaakt om lokale muntheren te ondersteunen. Ondanks het verbod, nam de stad het op voor de muntmeesters, en bleef de productie doorgaan om de lokale bevolking te ondersteunen. Hoewel al onze activiteiten legitiem zijn, herkennen we ons in die eigengereidheid. We geven ruim baan aan eigen initiatief, en organiseren ook zelf geregeld nieuwe activiteiten om mensen samen te brengen.

Wijkcentrum Rozenobel laat iedereen van waarde zijn. Interesse om aan te haken bij bestaande activiteiten? Bekijk de website voor een actueel overzicht. Zelf een initiatief opzetten of onze ruimte gebruiken voor een evenement? Neem contact op voor alle mogelijkheden.

Wijkcentrum Rozenobel brengt mensen bij elkaar met respect voor de verschillende interesses. Van koffie-ochtend tot informatieavond, van vrije inloop tot besloten vergadering. Wij staan in dienst van de wijk en haar bewoners, en verwelkomen u graag.

Doelen van de Rozenobel

Buurtcentrum Rozenobel wil bijdragen aan de volgende drie doelen:

Participatie

Het kernwoord hierbij is “meedoen”. Mensen uit de wijk kunnen meedoen met activiteiten die zij zinvol vinden en waarbij zij zich kunnen ontwikkelen. Zij nemen ook zelf initiatief voor activiteiten. Iedereen in de wijk heeft de kans zich ergens in te ontwikkelen. Voor iedereen zijn er activiteiten om aan deel te nemen. Er is een voedingsbodem waarin particulier initiatief en wijkinitiatieven zich kunnen ontplooien. En mensen maken ook gebruik van deze mogelijkheden door zich actief in te zetten en initiatief te nemen om zich te organiseren.

Sociale cohesie

Het kernwoord hierbij is “met elkaar”. Mensen gaan contacten aan door samen dingen te doen. Daardoor wordt het gevoel van saamhorigheid versterkt. Doordat mensen meedoen met activiteiten, vinden ze daar ook contacten. Door deze contacten vermindert eenzaamheid. Mensen gaan elkaar ook groeten op straat en gaan meer naar elkaar omzien. Er zijn ook activiteiten waarbij mensen die verschillend zijn meedoen: verschillend qua leeftijd, religie of etnische achtergrond. Hierdoor ontstaat meer verbinding en sociale samenhang in de wijk.

Acceptatie en respect

Het kernwoord hierbij is “met respect”. Mensen van verschillende leeftijd, religie, sociale klasse of etnische achtergrond begrijpen elkaar beter en respecteren elkaar. Doordat mensen die verschillend zijn met elkaar omgaan, ontstaat er meer begrip. Mensen kijken buiten hun eigen hokjes. Dit versterkt wederzijdse integratie. Tegelijkertijd is het belangrijk dat verschil mag blijven, en dat er ook activiteiten mogen zijn voor specifieke doelgroepen. Niet alles hoeft gemengd te zijn.

Wie is wie?

Anneke Heidema en Connie Kegel zijn de beheerders van Wijkcentrum Rozenobel. Vaak zul je hen tegenkomen als je voor een activiteit komt. En als je belt, krijg je hen aan de telefoon.

Daarnaast is er een groep vrijwilligers die voor het Wijkcentrum van onschatbare waarde zijn. Zij begeleiden activiteiten of zijn gastvrouw.

Tot slot is er het bestuur. Zij vormen het beleid van de stichting en ondersteunen de beheerders. We willen graag dat het bestuur wat uitgebreider en vooral ook meer divers wordt. Neem vooral contact op als je interesse hebt.

Op dit moment hebben we de volgende bestuurders: Jeannet Reijnders als voorzitter, Sabira El Messlaki als penningmeester en Wouter Rijneveld als secretaris.

Wat gebeurt er in de Rozenobel

Wijkcentrum Rozenobel organiseert zelf activiteiten, biedt onderdak aan diverse instanties en groepen als plek van samenkomst, en is de aangewezen plek voor initiatieven uit de wijk die een locatie zoeken of hulp nodig hebben met het opzetten van een activiteit.

Er zijn ontmoet-momenten, vaak gekoppeld aan een activiteit, zoals een creatieve inloop of een éénmalige activiteit voor een specifieke groep. Er zijn activiteiten met maaltijden en activiteiten die zich richten op kunst, cultuur of educatie.

Soms zijn dit open activiteiten en soms worden ze belegd door een bepaalde vereniging, groep of instelling.

Er vinden geregeld bijeenkomsten plaats met partners. Wijkcentrum Rozenobel is o.a.  betrokken bij SamenGorinchem, GorinchemGezond en de Kerngroep Ontmoetingsplekken. De samenwerking geeft een goed overzicht van activiteiten die door anderen worden georganiseerd en zorgt voor betrokkenheid en afstemming ervan binnen de gemeente.

Als een organisatie graag een keer samenkomt in de Rozenobel voor een vergadering, dan kan dat ook. Neem vooral contact op als je nog andere ideeën hebt. En kijk hier voor de kalender met activiteiten.

05 maart 2024
 • Kaartspellen inloop

  05 maart 2024 | 13:30 - 16:00

  Inloop vanaf 13.00 uur:
  Wilt u graag een spelletje kaarten?  Of een ánder spel spelen? Ook dat is mogelijk: kom kijken wat er aanwezig is of neem uw eigen spel mee.
  Voor info: Wijkcentrum Rozenobel - 0183-628535 of 06-18133489

  Bekijk meer details

06 maart 2024
 • PEERpoint herstelacademie - kwetsbaarheid begint met moed

  06 maart 2024 | 10:00 - 12:30

  Kom in eigen regie werken aan je herstel! 

  PEERpoint herstelacademie is een plek waar je met ervaringsdeskundigen en peers (lotgenoten) in eigen regie kunt werken aan je herstel. Bijvoorbeeld na een ingrijpende ervaring met psychiatrie, verslaving, dakloosheid of met iets anders.

  Bij PEERpoint bieden we elkaar als lotgenoten op basis van gelijkwaardigheid sociale, emotionele en praktische steun. Dit doen we door het aanbieden van een breed scala aan herstel bevorderende activiteiten zoals trainingen, workshops en supportgroepen. 

  We doen dit op maandag en woensdag in Dordrecht, op woensdagochtend in Wijkcentrum Rozenobel in Gorinchem en op donderdagochtendl in Sliedrecht. 

  Elk seizoen is er een nieuw activiteitenprogramma. Onze dienstverlening is gratis, maar we vragen je wel om je van tevoren via de website aan te melden per activiteit

  www.peerpointherstelacademie.nl                Telefoon (ma t/m do tijdens kantooruren): 06-10152712 

  Bekijk meer details

 • PEERpoint 2 - de talen van de liefde

  06 maart 2024 | 13:30 - 16:00

  Kom in eigen regie werken aan je herstel! 
  PEERpoint herstelacademie is een plek waar je met ervaringsdeskundigen en peers (lotgenoten) in eigen regie kunt werken aan je herstel. Bijvoorbeeld na een ingrijpende ervaring met psychiatrie, verslaving, dakloosheid of met iets anders.
  Bij PEERpoint bieden we elkaar als lotgenoten op basis van gelijkwaardigheid sociale, emotionele en praktische steun. Dit doen we door het aanbieden van een breed scala aan herstel bevorderende activiteiten zoals trainingen, workshops en supportgroepen. 
  We doen dit op maandag en woensdag in Dordrecht, op woensdagochtend in Wijkcentrum Rozenobel in Gorinchem en op donderdagochtendl in Sliedrecht. 
  Elk seizoen is er een nieuw activiteitenprogramma. Onze dienstverlening is gratis, maar we vragen je wel om je van tevoren via de website aan te melden per activiteit. 
  www.peerpointherstelacademie.nl                Telefoon (ma t/m do tijdens kantooruren): 06-10152712 

  Bekijk meer details

07 maart 2024
 • Kom met je vraag!

  07 maart 2024 | 9:30 - 11:30

  Heb je een vraag? En zin in een kop koffie? Loop binnen. Er zijn diverse organisaties aanwezig om je vraag te beantwoorden:,
  HCC Seniorenacademie, Informatiepunt Digitale Overheid, Poort 6, Sociaal Team Gemeente Gorinchem, AV Werkt door, de Voedselbank, Welzijnscoach, de Mantelzorgcoordinator en de Wijkagent.
  Kijk op www.rozenobel.nl/agenda of neem contact op via 0618133489.

  Op de EERSTE donderdag van de maand is ook wijkagent Ferdi aanwezig. Ferdi is wijkagent van de Haarwijk en Stalkaarsen. Hij werkt sinds 2006 bij de politie. Is aanspreekpunt en voor "dingen" die er spelen kun je bij hem terecht. Wil je een melding doorgeven of heb je ergens hulp bij ndig, kan hij je mogelijk helpen. Naast zijn aanwezigheid kun je in contact komen via www.politie.nl (http://www.politie.nl) of op instagram  (Wijkagent_Gorinchem_Haarwijk).

  POORT 6 - Heeft u een vraag voor Poort6? U bent altijd welkom bij ons op kantoor, maar op donderdagochtend bent u, tussen 10.00 en 12.00 uur, ook van harte welkom in Wijkcentrum  Rozenobel! Zo kunnen wij u onder andere helpen met vragen over uw huurbetaling, over Woongaard en kunnen wij u helpen met het inplannen van reparatieverzoeken. Ook voor andere vragen bent u welkom.

  SOCIAAL TEAM - Soms heeft u een vraag, komt u er zelf even niet goed uit. Dan is het fijn als u bij iemand terecht kunt. Vaak is dat bij iemand uit uw omgeving; familie, vrienden, buren of bekenden. Ook kunt u terecht bij het Sociaal Team Gorinchem. Wij denken graag met u mee als u vragen of zorgen hebt over uw psychosociale gezondheid, mantelzorg, dagbesteding, gezin, opvoeding, wonen, werk, relatie of financiën. Het Sociaal Team is er voor iedereen van 0 tot 100 jaar.
  Het Sociaal Team Gorinchem is een samenwerkingsverband van MEE-Vivenz en Stichting Jeugdteams. In het sociaal team werken professionals, maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, ouderenadviseurs en jeugdprofessionals. De ondersteuning is gratis.
  Schikt het u niet op donderdag? Neemt u dan gerust telefonisch contact op voor een andere afspraak. U kunt ons bereiken op info@stgorinchem.nl (mailto:info@stgorinchem.nl) of via 088-8928961 

  WELZIJNSCOACHES GEMEENTE GORINCHEM 
  Heeft u last van lichamelijke klachten, somberheid, stress of angstklachten? En wilt u: 
  * beter in uw vel komen zitten
  * meer sociale contacten hebben
  * actief zijn de dag zinvol besteden
  * praktische hulp en steun
  * leren omgaan met veerkracht
  * wegwijs worden gemaakt in mogelijkheden sociale kaart/activiteiten?
  Maar weet u niet hoe? De Welzijnscoach kan u hierbij helpen.
  Door iets te gaan doen wat u leuk vindt en/of waar u goed in bent, gaat u zich weer beter voelen, U kunt nieuwe mensen ontmoeten of een oude of nieuwe hobby oppakken. Soms is het lastig om hier alleen mee aan de slag te gaan. Een Welzijnscoach helpt u hierbij! Samen onderzoekt en bespreekt u wat u graag wilt doen. 
  Er zijn verschillende activiteiten beschikbaar in de omgeving. Van koken, tuinieren en zingen tot een handwerkclub, koffie-inloop, activiteiten in het jongerencentrum, sport of dansen. De Welzijnscoach weet wat er bij u in de buurt te doen is. Kom langs voor informatie en hulp bij Jopie en Chantal

  VOEDSELBANK - Aanwezig op de even weken
  Honger in Gorinchem komt vaker voor dan je denkt. Het kan écht iedereen overkomen dat er zoveel financiële zorgen zijn, dat het op tafel zetten van een voedzame en gezonde maaltijd even niet haalbaar is. Heb jij zoveel moeite om financieel rond te komen dat je onvoldoende eten, drinken en basis verzorgingsproducten kunt kopen? Ga dan met ons in gesprek. Mogelijk kunnen wij je helpen.
  Niet alleen aan gezonde voeding, maar ook aan een luisterend oor of doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties.
  www.voedselbankgorinchem.nl

  MANTELZORGCOöRDINATOR - aanwezig op de oneven weken.
  Verleent u meer dan gebruikelijke zorgt aan een ander? Dan bent u wellicht mantelzorger.
  Dit kan soms best zwaar worden of zijn. Hoe houd ik dit vol….
  Kan het anders? Wat zijn de mogelijkheden?
  Genoeg vragen waar u niet zomaar antwoord op heeft.
  U kunt op de oneven weken bij de mantelzorg coördinator van het mantelzorgsteunpunt gemeente Gorinchem terecht.
  Voor een luisterend oor, Informatie,
  ondersteuning en indien nodig vervangende mantelzorg.
  Stap binnen en kom met uw vraag…Samen kijken we naar de mogelijkheden of oplossingen.
   
  INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID (IDO) - Aanwezig op de ONEVEN weken:
  Wil je iets regelen via de computer en kun je wel wat hulp gebruiken? Wil je zelf beter leren omgaan met de websites van de overheid? Of ken je iemand die wel wat hulp kan gebruiken? Kom langs! We geven je direct informatie waarmee je verder kunt. Of we verwijzen je door naar de juiste organisatie. 

  HCC!SeniorenAcademie GORCUM - aanwezig op de EVEN weken.
  De Seniorenacademie is een onderdeel van HCC . Dit is een landelijke vereniging. Wij zijn sinds 2016 actief iwijkcentrum Rozenobel en ook in diverse bibliotheken, onder meer in Gorinchem en omgeving.Ons doel is om mensen - vooral senioren - digitaal vaardiger te maken en kennis te vergroten. Dat doen we op twee manieren. Enerzijds door het maandelijks houden van lezingen (over ontwikkelingen op digitaal gebied, waar u mee te maken kan krijgen) en het organiseren van workshops.Anderzijds door elke donderdagochtend aanwezig te zijn bij ‘Kom met je vraag’. Tijdens deze activiteit kan iedereen bij ons langskomen met vragen op digitaal gebied. We kunnen u helpen bij het oplossen van problemen die u heeft met het gebruik van uw smartphone, tablet of laptop (bijvoorbeeld internetbankieren, webwinkelen etc.)Wij zien u graag verschijnen op donderdagochtend in Wijkcentrum Rozenobel. https://seniorenacademie.hcc.nl/locaties-a-g/gorinchem.html

  AV WerktDoor - Kom langs voor een gratis adviesgesprek! Ben je op zoek naar nieuw werk, werk je nu parttime en wil je meer uren werken? Dreig je jouw baan te verliezen? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden in een compleet andere branche? Of ben je zelfstandig ondernemer en overweeg je om de stap naar een (tijdelijke) baan in loondienst te maken?
  Kom dan langs voor een gratis adviesgesprek tijdens één van onze inloopmomenten. Samen kijken we wat er nodig is om jou te helpen. Bijvoorbeeld door middel van omscholing of bijscholing. We gaan graag met je in gesprek om te ontdekken welke mogelijkheden er voor jou zijn. www.avwerktdoor.nl (http://www.avwerktdoor.nl) (http://www.avwerktdoor.nl)

  WIJKCOöRDINATOR GEMEENTE : Eric van Boekel
  Heeft u een vraag voor de wijkcoördinator van de gemeente? 
  U kunt hem bereiken via 0183-659595

  WIJKBEHEERDER POORT 6: Rien Reedijk
  Heeft u een vraag voor hem?
  U kunt hem bereiken via 0183-669969

  Bekijk meer details

 • Ontmoeten, verbinden, koffie en thee!

  07 maart 2024 | 13:00 - 14:30

  Vind je het leuk of heb je het nodig om nieuwe mensen (uit de wijk) te leren kennen? Door met elkaar in gesprek te gaan kan dat lukken. Maar waar heb je het dan over? Door met elkaar te kletsen over grappige, interessante, serieuze en leuke vragen breken we het ijs binnen de kortste keren. Samen met de gastvrouw gaan we een waardevol gesprek aan.

  De gesprekken staan open voor alle generaties, meningen en ervaringen.
  De groep komt op de eerste donderdag van de maand van 13.00-14.30 uur.

  In het kader van de landelijke Week tegen Eenzaamheid werd er vanaf begin 2022 maandelijks een bijeenkomst georganiseerd. Het motto bij onze bijeenkomsten: “Ontmoeten, verbinden, koffie en thee!"

  Bekijk meer details

alle activiteiten