IkToonGorinchem

Op zaterdag 18 september 2021 van 14.30 – 16.00 uur wordt hen een podium geboden op het plein voor ons Wijkcentrum.
Van harte nodigen wij u uit de optredens te komen bekijken en de deelnemers te ondersteunen met aandacht en applaus!
In september 2021 biedt IkToonGorinchem amateur kunstbeoefenaars de ruimte om de aandacht te krijgen die ze verdienen – www.iktoongorinchem.nl.
Er worden 7 locaties bezocht waar optredens plaatsvinden in de buitenlucht.