Selecteer een pagina

Burendag 25 september 2021

Op Burendag 2021 wordt de start van het project “Green Style” uitgevoerd met buurtbewoners. Samen zullen we tegels wippen en een strook vrijgekomen grond voorzien van vruchtbare aarde om daar te zorgen voor verticale begroeiing van de kale wanden aan weerszijden van het Wijkcentrum. Hiervoor zijn alle hulpmiddelen aanwezig, zoals spaden, kruiwagens, grond én planten.

De schets voor verandering van het grijze terrein voor Wijkcentrum Rozenobel ligt ter tafel. Het is de eerste fase van de plannen voor het vergroenen van het gebied rondom en tussen het Wijkcentrum, De Windroos en de Torenflat. Er is sprake van samenwerking tussen genoemde partijen, Poort6 en de Gemeente Gorinchem. Ondersteund en gecoördineerd door tuinarchitecte Clarine Hofstee.

Het gebied wordt aantrekkelijker voor omwonenden, bezoekers en inwoners van de wijk en stad. Bij de werkzaamheden worden leerlingen van middelbare scholen betrokken en in een latere fase, als het plan is uitgevoerd, ook inwoners, die er plezier in hebben om hun tijd en groene vingers in te zetten voor hulp bij het onderhoud. Inwoners, omwonenden, worden uitgenodigd om mee te praten over het plan en hierbij betrokken te blijven.