ANBI

Anbi gegevens

Naam van de instelling:
Stichting Rozenobel, beter bekend als Wijkcentrum Rozenobel

RSIN nummer:
861113883

Adres:
Dukatenplein 2, 4205GE, Gorinchem.

Telefoonnummer:
0183628535.

Email:
bestuur@rozenobel.nl

Doelstelling:
De Stichting Rozenobel wil bijdragen aan participatie, sociale cohesie en onderlinge acceptatie en respect in de Haarwijk.

Beleid:
Hier kunt u het beleidsplan vinden.

Bestuurders:
Voorzitter: Ramon de Bonte.
Penningmeester: Jan-Dirk Costeris.
Secretaris: Wouter Rijneveld

Beloningsbeleid:
Bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding. Momenteel heeft Wijkcentrum Rozenobel geen betaalde krachten. De twee beheerders ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Jaarverslag:
2020 is het eerste jaar van de stichting. Hier kunt u later het jaarverslag vinden.

Financiële verantwoording:
2020 is het eerste jaar van de stichting. Hier kunt u later een jaarrekening en accountantsverklaring vinden.

23 augustus 2021
24 augustus 2021
25 augustus 2021

alle activiteiten